LETNÉ PRÁZDNINY

Oznamujeme rodičom, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší

od 31. 7. 2023 do 31. 8. 2023


z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia, hračiek a čerpania dovolenky zamestnancov.

Nástup detí do materskej školy je 4. 9. 2023.