LETNÉ PRÁZDNINY

Oznamujeme rodičom, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší

od 29. 7. 2024 do 30. 8. 2024


z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia, hračiek a čerpania dovolenky zamestnancov.

Nástup detí do materskej školy je 2. 9. 2024.