ZDRUŽENIE RODIČOV

Je spolok rodičov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli spolupracovať s vedením školy, učiteľmi pri výchove a vzdelávaní detí. Pomáha pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatiach školy. Tvorí ho 5 členná rodičovská rada z radov rodičov. Poplatok si navrhujú, schvaľujú, spravujú zvolení rodičia – rodičovská rada.

Rodičovská rada:
Ing. Andrea Šlosár Dobríková – predseda ZR
Alena Lamperová
Simona Karcelová
Margaréta Patková
Martina Oravcová
Kristína Megelová


Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce 2022/2023, výška príspevku: 25 €/rok
Zostatok ZRPŠ 2021/2022 13,15 €
Vyzbierané 10/2022 1425,00 €
Vyzbierané 1/2023 1425,00 €
Mikuláš 2022 -255,25 €
Fašiangy 2023 -223,56 €
Deň učiteľov -55,00 €
Medzinárodný deň detí -84,79 €
MDD divadelné predstavenie -200,00 €
Koniec roka - predškoláci školské potreby -223,43 €
Koniec roka - rozlúčka (lopta, džús) -80,10 €
Koniec roka - darčeky personál -136,40 €
Zostatok 224,62 €Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce 2021/2022, výška príspevku: 20 €/rok
Zostatok ZRPŠ 2020/2021 52,22 €
Vyzbierané ZRPŠ 12/2021 1205,00 €
Mikuláš 2021 -212,61 €
Fašiangy 2022 -253,76 €
Deň učiteľov -43,00 €
Medzinárodný deň detí -144,46 €
MDD divadelné predstavenie -100,00 €
Koniec roka - predškoláci štartovacie balíčky do ZŠ -269,75 €
Koniec roka - rozlúčka -82,36 €
Koniec roka - darčeky personál -138,90 €
Zostatok 13,15 €Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce 2020/2021, výška príspevku: 10 €/rok
Zostatok ZRPŠ 2019/2020 995,96 €
Vyzbierané ZRPŠ 2/2021 600,00 €
Mikuláš 2020 -470,17 €
Fašiangy 2021 -116,84 €
Deň učiteľov -41,50 €
Medzinárodný deň detí -165,07 €
Koniec roka - rozlúčka -83,75 €
Koniec roka - predškoláci štartovacie balíčky do ZŠ -280,01 €
Koniec roka - darčeky personál -206,40 €
Divadelné predstavenie -180,00 €
Zostatok 52,22 €Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce 2019/2020, výška príspevku: 20 €/rok
Zostatok ZRPŠ 2018/2019 816,41 €
Vyzbierané ZRPŠ 10/2019 1210,00 €
Autobus Planetárium Žiar nad Hronom -145,00 €
Planetárium ZH - balíčky deti, ktoré neboli -59,93 €
Mikuláš -210,86 €
Fašiangy -53,19 €
Deň detí -62,22 €
Koniec roka - predškoláci štartovacie balíčky do ZŠ -277,85 €
Predstavenie - kreatívne bubnovanie -90,00 €
Koniec roka - darčeky personál -131,40 €
Zostatok 995,96 €Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce 2018/2019
Zostatok ZRPŠ 2017/2018 365,40 €
Vyzbierané ZRPŠ 11/2018 840,00 €
Autobus Planetárium Žiar nad Hronom -194,10 €
Mikuláš 2018 -243,49 €
Fašiangy 2019 -67,72 €
Deň učiteľov 2019 -38,58 €
Vyzbierané ZRPŠ 04/2019 870,00 €
MDD -50,00 €
Výlet jaskyňa + bus -245,40 €
Koncoročná rozlúčka predškoláci -419,70 €
Zostatok 816,41 €Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce rok 2017/2018
Zostatok ZRPŠ 2016/2017 304,77 €
Vyzbierané ZRPŠ 11/2017 630,00 €
Autobus Planetárium Žiar nad Hronom -105,00 €
Mikuláš 2017 -182,60 €
Vianočná besiedka v sále Obecného úradu 2017 -263,28 €
Fašiangy 2018 -49,56 €
Deň učiteľov 2018 -23,96 €
Vyzbierané ZRPŠ 04/2018 615,00 €
MDD -50,00 €
Kvety - svadba p. uč. Bírešová -20,00 €
Sponzorské 180,00 €
Koncoročný výlet ZOO Bojnice -429,50 €
Koncoročná rozlúčka predškoláci -240,47 €
spolu: 365,40 €Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce rok 2016/2017
Prevzaté peniaze od ZRPŠ 2015/2016 125,42 €
Vyzbierané ZRPŠ 11/2016 640,45 €
Mikuláš 2016 -195,38 €
Fašiangy 2017 -16,17 €
Deň učiteľov 2017 -6,00 €
Vyzbierané ZRPŠ 04/2017 615,00 €
MDD -33,33 €
Koncoročný výlet Donovalkovo -280,00 €
Koncoročná grilovačka + rozlúčka predškoláci -545,22 €
spolu: 304,77 €