ZDRUŽENIE RODIČOV

Je spolok rodičov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli spolupracovať s vedením školy, učiteľmi pri výchove a vzdelávaní detí. Pomáha pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatiach školy. Tvorí ho 5 členná rodičovská rada z radov rodičov. Poplatok si navrhujú, schvaľujú, spravujú zvolení rodičia – rodičovská rada.

Rodičovská rada:
Dáša Gregorová – predseda ZR 0907 882 634
Sveťa Lizáková
Veronika Kostiviarová
Jarka Paulovičová
Andrea Šlosárová

Na plenárnom združení rodičov 2018/2019 bol schválený členský príspevok 15 €/na polrok.

Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce 2018/2019
Zostatok ZRPŠ 2017/2018 365,40 €
Vyzbierané ZRPŠ 11/2018 840,00 €
Autobus Planetárium Žiar nad Hronom -194,10 €
Mikuláš 2018 -243,49 €
Fašiangy 2019 -67,72 €
Deň učiteľov 2019 -38,58 €
Vyzbierané ZRPŠ 04/2019 870,00 €
MDD -50,00 €
Výlet jaskyňa + bus -245,40 €
Koncoročná rozlúčka predškoláci -419,70 €
spolu: 816,41 €Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce rok 2017/2018
Zostatok ZRPŠ 2016/2017 304,77 €
Vyzbierané ZRPŠ 11/2017 630,00 €
Autobus Planetárium Žiar nad Hronom -105,00 €
Mikuláš 2017 -182,60 €
Vianočná besiedka v sále Obecného úradu 2017 -263,28 €
Fašiangy 2018 -49,56 €
Deň učiteľov 2018 -23,96 €
Vyzbierané ZRPŠ 04/2018 615,00 €
MDD -50,00 €
Kvety - svadba p. uč. Bírešová -20,00 €
Sponzorské 180,00 €
Koncoročný výlet ZOO Bojnice -429,50 €
Koncoročná rozlúčka predškoláci -240,47 €
spolu: 365,40 €Vyúčtovanie ZRPŠ MŠ Selce rok 2016/2017
Prevzaté peniaze od ZRPŠ 2015/2016 125,42 €
Vyzbierané ZRPŠ 11/2016 640,45 €
Mikuláš 2016 -195,38 €
Fašiangy 2017 -16,17 €
Deň učiteľov 2017 -6,00 €
Vyzbierané ZRPŠ 04/2017 615,00 €
MDD -33,33 €
Koncoročný výlet Donovalkovo -280,00 €
Koncoročná grilovačka + rozlúčka predškoláci -545,22 €
spolu: 304,77 €