Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

pdf súborHodnotiaca správa MŠ 2021-22

pdf súborHodnotiaca správa MŠ 2020-21

pdf súborHodnotiaca správa MŠ 2019-20

pdf súborHodnotiaca správa MŠ 2018-19

pdf súborHodnotiaca správa MŠ 2017-18

pdf súborHodnotiaca správa MŠ 2016-17