OBČIANSKE ZDRUŽENIE PAMPÚŠIK PRI MŠ SELCE

Milí rodičia, priatelia, poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli 2% z daní a členskými príspevkami za všetky roky fungovania OZ Pampúšik MŠ Selce. Občianske združenie Pampúšik vzniklo 12.10.2012. Prijímateľom 2% z daní sa stalo až v marci 2014. Poslaním združenia je:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
 • skvalitnenie vybavenia materskej školy

FINANCIE:

Rok 2020 vyzbieraná suma 655,00€, výdavky 1.462,96€

 • 5 mesiacov x 7€ + 5€ (Bankové poplatky) = 40€
 • poplatok za zápis u notára na poukázanie 2% daní = 52,96€
 • dezinfekčný systém AirClean = 1.370,00€

Rok 2019 vyzbieraná suma 763,78€ + členské od nových detí 60€, výdavky:

 • 12 mesiacov x 7€ + 5€ (Bankové poplatky) = 89€
 • pomôcky a vybavenie (kvety, záhradný substrát, vianočné ozdoby, Malvínkine vianoce 2019) 81,15€

Rok 2018 vyzbieraná suma 1683,62€ + členské od nových detí 57€, výdavky:

 • 12 mesiacov x 7€ (Bankové poplatky) = 84€
 • poplatok za zápis do notárskeho registra 52,96€
 • pomôcky a vybavenie (tonery, kvety, otvorenie novej časti MŠ, záhradný substrát, papier, štetce, futbalové bránky, šiltovky, hojdačky - časť) 510,38€

Rok 2017 vyzbieraná suma 1216,60€ + členské od nových detí 20€, výdavky:

 • 12 mesiacov x 7€ (Bankové poplatky) = 84€
 • poplatok za zápis do notárskeho registra 66€

Rok 2016 vyzbieraná suma 1376,84€

jpg súborZápisnica výboru 7/2017

Rok 2015 vyzbieraná suma 495,59€, výdavky:

 • roleta Price star 43€
 • zariadenie do tried 186€
 • bavlnená metráž 22€
 • vzdelávacie pomôcky 170€
 • stolík pod PC 65€ Po odpočítaní poplatkov za ročné vedenie účtu (84€), registráciu OZ na Notárskom úrade (60€) je ku dňu 31.10.2016 zostatok na účte 145€. Z členských príspevkov sa nám podarilo vyzbierať finančné prostriedky v sume 50€, ktoré sa nevkladali na účet a ostali v škôlke pre potreby zakúpenia pomôcok pre deti do tried.

Rok 2014 vyzbieraná suma 776€, výdavky:

 • Licencia interaktívneho programu (72€)
 • Školské potreby (190,50)
 • Minikuchynka Teeny (189€)

Rok 2013 vyzbieraná suma 1200€, výdavky:

 • 26 ks lehátok (970€)
 • PAT a MAT – vzdelávací muzikál (344€)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Občianske združenie Pampúšik materskej školy Selce
Sídlo: Selčianska cesta 114, 976 11 Selce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42303311
Číslo účtu: 2927884269/1100
Kontakt: Ing. Eva Mastišová (predseda OZ Pampúšik)

POUKÁZANIE 2% DANÍ

Vážení rodičia a priatelia, týmto by sme Vás chceli poprosiť o príspevok pre naše OZ vo forme 2% z Vašich daní, ktoré sú pre nás dôležitejším zdrojom finančných prostriedkov. Pomocou nich môžeme pomôcť Vašim deťom v MŠ realizovať ich túžby a potreby.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto 2 percentá poukazuje:

Zamestnanci
Vyplňte
pdf súborVyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov
pdf súborPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 02.05. na Váš daňový úrad,
ALEBO ICH DO 21.04. MÔŽETE ODOVZDAŤ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Fyzické osoby
V daňovom priznaní vyplňte polia na poukázanie 2% (3%) z dane
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad.

Právnické osoby
V daňovom priznaní vyplňte polia na poukázanie 1% (2%) z dane
Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad.