OBČIANSKE ZDRUŽENIE PAMPÚŠIK PRI MŠ SELCE

Milí rodičia, priatelia, poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli 2% z daní a členskými príspevkami za všetky roky fungovania OZ Pampúšik MŠ Selce. Občianske združenie Pampúšik vzniklo 12.10.2012. Prijímateľom 2% z daní sa stalo až v marci 2014. Poslaním združenia je:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
 • skvalitnenie vybavenia materskej školy

FINANCIE:

Rok 2022 vyzbieraná suma 493,74€ + členské 33€, výdavky 1.814,95€

 • 12 mesiacov x 7€ + 5€ (Bankové poplatky) = 89€
 • poplatok za zápis u notára na poukázanie 2% daní = 52,96€
 • kvety – vresy = 6,99€
 • nábytok do zelenej triedy = 1.666,00€

Rok 2021 vyzbieraná suma 904,35€ + členské 29€, výdavky 1.730,76€

 • 12 mesiacov x 7€ + 5€ (Bankové poplatky) = 89€
 • poplatok za zápis u notára na poukázanie 2% daní = 52,96€
 • nábytok do oranžovej triedy = 1.588,80€

Rok 2020 vyzbieraná suma 974,70€, výdavky 1.462,96€

 • 5 mesiacov x 7€ + 5€ (Bankové poplatky) = 40€
 • poplatok za zápis u notára na poukázanie 2% daní = 52,96€
 • dezinfekčný systém AirClean = 1.370,00€

Rok 2019 vyzbieraná suma 726,50€ + členské od nových detí 60€, výdavky:

 • 12 mesiacov x 7€ + 5€ (Bankové poplatky) = 89€
 • pomôcky a vybavenie (kvety, záhradný substrát, vianočné ozdoby, Malvínkine vianoce 2019) = 81,15€

Rok 2018 vyzbieraná suma 1691,83€ + členské od nových detí 57€, výdavky:

 • 12 mesiacov x 7€ (Bankové poplatky) = 84€
 • poplatok za zápis do notárskeho registra = 52,96€
 • pomôcky a vybavenie (tonery, kvety, otvorenie novej časti MŠ, záhradný substrát, papier, štetce, futbalové bránky, šiltovky, hojdačky - časť) = 510,38€

Rok 2017 vyzbieraná suma 1216,60€ + členské od nových detí 20€, výdavky:

 • 12 mesiacov x 7€ (Bankové poplatky) = 84€
 • poplatok za zápis do notárskeho registra 66€

Rok 2016 vyzbieraná suma 1376,84€

jpg súborZápisnica výboru 7/2017

Rok 2015 vyzbieraná suma 495,59€, výdavky:

 • roleta Price star 43€
 • zariadenie do tried 186€
 • bavlnená metráž 22€
 • vzdelávacie pomôcky 170€
 • stolík pod PC 65€ Po odpočítaní poplatkov za ročné vedenie účtu (84€), registráciu OZ na Notárskom úrade (60€) je ku dňu 31.10.2016 zostatok na účte 145€. Z členských príspevkov sa nám podarilo vyzbierať finančné prostriedky v sume 50€, ktoré sa nevkladali na účet a ostali v škôlke pre potreby zakúpenia pomôcok pre deti do tried.

Rok 2014 vyzbieraná suma 776€, výdavky:

 • Licencia interaktívneho programu (72€)
 • Školské potreby (190,50)
 • Minikuchynka Teeny (189€)

Rok 2013 vyzbieraná suma 1200€, výdavky:

 • 26 ks lehátok (970€)
 • PAT a MAT – vzdelávací muzikál (344€)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Občianske združenie Pampúšik materskej školy Selce
Sídlo: Selčianska cesta 114, 976 11 Selce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42303311
Číslo účtu: 2927884269/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2788 4269
Kontakt:
predseda: JUDr. Kristína Megelová
podpredseda: Ing. Jana Kúdelková
členovia: Bc. Anna Patrášová, Simona Vančová, Simona Karcelová


POUKÁZANIE 2% DANÍ

Vážení rodičia a priatelia, týmto Vás prosíme o príspevok pre naše OZ vo forme 2% z Vašich daní, ktoré sú pre nás dôležitým zdrojom finančných prostriedkov pre zlepšenie materiálno-technického vybavenia v našej škôlke.

Venovaním Vašich 2% z daní OZ Pampúšik môžete splniť sny detičkám v našej škôlke a podporiť ich rozvoj v jednom z najdôležitejších období ich života.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom tlačív (zamestnanci):

pdf súborVyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov
pdf súborPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30. 4. na Váš daňový úrad,
ALEBO TLAČIVÁ MÔŽETE ODOVZDAŤ DO 25. 4. V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

V prípade, že by ste chceli prispieť inou formou než darovaním 2% z daní, môžete prispieť na účet:
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2788 4269