OBČIANSKE ZDRUŽENIE PAMPÚŠIK PRI MŠ SELCE

Milí rodičia, priatelia, poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli 2% z daní a členskými príspevkami za všetky roky fungovania OZ Pampúšik MŠ Selce. Občianske združenie Pampúšik vzniklo 12.10.2012. Prijímateľom 2% z daní sa stalo až v marci 2014. Poslaním združenia je:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
 • skvalitnenie vybavenia materskej školy

FINANCIE:

jpg súborZápisnica výboru 7/2017

Rok 2016 vyzbieraná suma 495,59€:

 • roleta Price star 43€
 • zariadenie do tried 186€
 • bavlnená metráž 22€
 • vzdelávacie pomôcky 170€
 • stolík pod PC 65€ Po odpočítaní poplatkov za ročné vedenie účtu (84€), registráciu OZ na Notárskom úrade (60€) je ku dňu 31.10.2016 zostatok na účte 145€. Z členských príspevkov sa nám podarilo vyzbierať finančné prostriedky v sume 50€, ktoré sa nevkladali na účet a ostali v škôlke pre potreby zakúpenia pomôcok pre deti do tried.

Rok 2015 vyzbieraná suma 776€:

 • Licencia interaktívneho programu (72€)
 • Školské potreby (190,50)
 • Minikuchynka Teeny (189€)

Rok 2014 vyzbieraná suma 1200€:

 • 26 ks lehátok (970€)
 • PAT a MAT – vzdelávací muzikál (344€)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Občianske združenie Pampúšik materskej školy Selce
Sídlo: Selčianska cesta 114, 976 11 Selce
Právna forma: združenie
IČO: 42303311
Číslo účtu: 2927884269/1100
Kontakt: Ing. Eva Mastišová (predseda OZ Pampúšik)

POUKÁZANIE 2% DANÍ

Vážení rodičia a priatelia, týmto by sme Vás chceli poprosiť o príspevok pre naše OZ vo forme 2% z Vašich daní, ktoré sú pre nás dôležitejším zdrojom finančných prostriedkov. Pomocou nich môžeme pomôcť Vašim deťom v MŠ realizovať ich túžby a potreby.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto 2 percentá poukazuje:

Zamestnanci
Do 15.02. si vypýtajte ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
pdf súborPotvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
Vyplňte
pdf súborVyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov
Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 02.05. na Váš daňový úrad, ALEBO ICH DO 21.04. MÔŽETE ODOVZDAŤ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Fyzické osoby
V daňovom priznaní vyplňte polia na poukázanie 2% (3%) z dane
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad.

Právnické osoby
V daňovom priznaní vyplňte polia na poukázanie 1% (2%) z dane
Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad.