RADA ŠKOLY

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán Materskej školy Selce.
Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy detí, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za
Iveta Dobríková predseda pedagogických zamestnancov
Mariana Miklošová člen zriaďovateľa
Ing. Daniel Hlinka člen zriaďovateľa
Ing. Jana Mesíková člen zriaďovateľa
Dáša Gregorová člen rodičov
Lucia Rudnická člen rodičov
Anna Mesíková člen nepedagogických zamestnancov