KONTAKT

logo Kutliarik

Materská škola Selce
Selčianska cesta 114
976 11 Selce
telefónny kontakt: 048/41 81 221
facebook: Materská škola Kutliarik
E-mail: skolka@selce.sk

Riaditeľka materskej školy:

Mgr. Miroslava Olšiaková
Tel.: 048/41 812 21
e-mail: riaditelka@msselce.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody mailom, telefonicky

Vedúca školskej jedálne pri MŠ a pri Základnej škole Selce:

Bc. Eva Hlinková
Tel.: 048/41 812 21
e-mail: hlinkovaeva@msselce.sk

Úradné dni pre verejnosť:

Deň ŠJ - MŠ ŠJ - ZŠ
Pondelok 7:00 – 10:00 10:00 – 12:30
13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30
13:00 – 15:00
-
Streda 7:00 – 10:00 10:00 – 12:30
13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30
13:00 – 15:00
-
Piatok 7:00 – 10:00 10:00 – 12:30
13:00 – 15:00