TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: formát word word súbor alebo formát acrobat pdf pdf súbor

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: formát word word súbor alebo formát acrobat pdf pdf súbor

Žiadosť o prerušenie dochádzky: formát word word súbor alebo formát acrobat pdf pdf súbor

Žiadosť o vrátenie príspevku: formát word word súbor alebo formát acrobat pdf pdf súbor

Prihláška na stravu pre školský rok 2020/2021 pdf súbor


Zápisný lístok stravníka 2020/2021 pdf súbor