TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Zápisný lístok stravníka 2021/2022 pdf súbor

Prihláška na stravu pre školský rok 2021/2022 pdf súbor

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - strava pdf súbor

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: formát word word súbor alebo formát acrobat pdf pdf súbor

Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa: formát word word súbor alebo formát acrobat pdf pdf súbor

Žiadosť o prerušenie dochádzky: formát word word súbor alebo formát acrobat pdf pdf súbor

Žiadosť o vrátenie príspevku: formát word word súbor alebo formát acrobat pdf pdf súbor

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: formát acrobat pdf pdf súbor
+ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa