Žltá trieda

Dominika Maruniaková - triedna učiteľka
Mgr. Mirka Olšiaková
e-mail: ms.zltatrieda@gmail.com
pdf súborZoznam detí - žltá trieda 2023/2024

Zelená trieda

Nikolka Vigašová- triedna učiteľka
Ivka Dobríková
e-mail: ms.zelenatrieda@gmail.com
pdf súborZoznam detí - zelená trieda 2023/2024

Oranžová trieda

Bc. Anka Patrášová - triedna učiteľka
Vierka Štúberová
e-mail. ms.oranzovatrieda@gmail.com
pdf súborZoznam detí - oranžová trieda 2023/2024