Žltá trieda

Dominika Maruniaková - triedna učiteľka
Mgr. Mirka Olšiaková
e-mail: ms.zltatrieda@gmail.com

Zelená trieda

Ivka Dobríková - triedna učiteľka
Nikolka Čunderlíková
e-mail: ms.zelenatrieda@gmail.com

Oranžová trieda

Vierka Štúberová - triedna učiteľka
Bc. Anka Patrašová
e-mail. ms.oranzovatrieda@gmail.com