Žltá trieda

Dominika Maruniaková - triedna učiteľka
Mgr. Mirka Olšiaková
e-mail: ms.zltatrieda@gmail.com

Zelená trieda

Nikolka Čunderlíková - triedna učiteľka
Ivka Dobríková
e-mail: ms.zelenatrieda@gmail.com

Oranžová trieda

Bc. Anka Patrašová - triedna učiteľka
Vierka Štúberová
e-mail. ms.oranzovatrieda@gmail.com