Akcie Materskej školy

OZNAM RIADITEĽSTVA MATERSKEJ ŠKOLY

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, bude Materská škola Selce otvorená od 1. júna do 31. augusta 2020 v upravenej prevádzke od 07:00 do 16:00 hod.

Materská škola prednostne prijíma deti zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov, ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných pracovníkov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a tiež deti, ktoré majú od 1. septembra plniť povinnú školskú dochádzku. Matkám na materskej dovolenke odporúčame nechať svoje deti doma.
Maximálny počet detí v skupine je 15 detí.

uverejnené: 27. 5. 2020

OZNAM RIADITEĽSTVA MATERSKEJ ŠKOLY

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 na celom území Slovenskej republiky oznamujeme rodičom, že MŠ Selce bude od 30. 3. 2020 DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

Mgr. Miroslava Olšiaková
riaditeľka MŠ

uverejnené: 30. 3. 2020

ŽIADOSŤ O REZERVÁCIU MŠ

Oznamuje rodičom detí predškolákov, že v prípade ak zvažujete odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa je potrebné do 15. 5. 2020 napísať žiadosť o rezerváciu MŠ.
V žiadosti je potrebné uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo, adresu trvalého pobytu.

uverejnené: 27. 4. 2020

PLATBY

Oznamujeme rodičom, že platby, ktoré majú zaplatené za mesiac APRÍL 2020 budú po karanténe odpočítané z platieb aktuálneho mesiaca.
Prosíme rodičov, aby si zrušili trvalé príkazy na réžiu a rodičovský príspevok do odvolania.
Dobropisy a vrátenie platieb sa bude realizovať po zrušení karantény.
Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.

uverejnené: 30. 3. 2020

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

prerušenie školského vyučovania do odvolania
celé znenie: pdf súbor

uverejnené: 27. 3. 2020

OZNAM RIADITEĽSTVA MATERSKEJ ŠKOLY

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 na celom území Slovenskej republiky oznamujeme rodičom, že MŠ Selce bude od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 ZATVORENÁ.

Mgr. Miroslava Olšiaková
riaditeľka MŠ

uverejnené: 13. 3. 2020
Angličtina v marci

Angličtina v marci

Dňa 4. 3. 2020 sa angličtina ruší z dôvodu nízkeho počtu detí.

angličtina bude:
9. 3. 2020 (pondelok)
11. 3. 2020 (streda)
12. 3. 2020 (štvrtok)

učiteľka angličtiny Zuzka

uverejnené: 3. 3. 2020
Návšteva knižnice v Selciach

Návšteva knižnice v Selciach

Beseda na tému „Ako vzniká kniha“

Kedy: 9. 3. 2020, 9:30 – Žltá trieda
11. 3. 2020, 9:30 – Zelená trieda
13. 3. 2020, 9:30 – Oranžová trieda

uverejnené: 3. 3. 2020

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

uverejnené: 9. 3. 2020

OZNAM

MŠ SELCE bude v dňoch 27. 2. – 28. 2. 2020 zatvorená z dôvodu vysokej chorobnosti detí, zamestnancov a realizovania následnej dezinfekcie priestorov MŠ.

Riaditeľka materskej školy

uverejnené: 26. 2. 2020