Akcie Materskej školy

2% z dane

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Pampúšik MŠ Selce.
Tento dar Vás nič nestojí, a daň by ste inak odviedli štátu.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na MŠ
 • Skvalitnenie vybavenia MŠ

Informácie pre venovanie 2% z Vašej dane z príjmu

uverejnené: 15. 2. 2021

OZNAM

Vážení rodičia, oznamujeme Vám informácie ohľadom prevádzky a pravidiel v MŠ od 8. 3. 2021:

 • Od 8. 3. 2021 je prevádzka MŠ otvorená pre všetky deti od 06:30 – 16:30 hod.
 • Vstup do budovy MŠ – COVID-19 dodržiavanie zásady R-O-R (rúško-odstup-ruky/dezinfekcia).
 • V šatni je povolený maximálny počet 2 dospelých osôb s deťmi (žiadame o rešpektovanie daného počtu osôb).
 • Príchod detí do MŠ do 08:00 hod. (MŠ sa o 08:00 hod. zamyká).
 • Výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ sa môžu zúčastniť len deti, ktorých zákonný zástupca v spoločnej domácnosti, odovzdá pri príchode do MŠ podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo je k dispozícii aj na webovej stránke školy aj v MŠ). Čestné vyhlásenie je dokladom, že zákonný zástupca má negatívny COVID test, ktorého platnosť je 7 dní. Po uplynutí doby negatívneho testu je potrebné opäť vypísať Čestné vyhlásenie (nie je potrebné prikladať k Vyhláseniu kópiu negatívneho testu). Bez vypísaného Čestného vyhlásenia nebude dieťa prijaté do MŠ.
 • V prípade, že dieťa bude prinášať do MŠ, chodiť po dieťa z MŠ viac osôb podľa vypísaného splnomocnenia (otec, mama, stará mama, teta, krstná mama, ...), je potrebné vypísať Čestné vyhlásenie – doklad o tom, že má negatívny COVID test.

DO BUDOVY MŠ NESMIE VSTÚPIŤ ŽIADNA OSOBA BEZ NEGATÍVNEHO COVID TESTU (VÝNIMKY PODĽA ÚVZ SR).

uverejnené: 5. 3. 2021

OZNAM

Vážení rodičia,
tento týždeň, tzn. od 1. 3. do 5. 3. 2021 prevádzka MŠ funguje zatiaľ pre všetkých rodičov detí. V prípade akýchkoľvek zmien budete informovaní.

uverejnené: 2. 3. 2021
Karneval

Karneval

Keď šašovia ožívajú,
fašiangy sa začínajú.
Šašo – Jašo šaškuje,
s loptičkami žongluje-
na karneval sa pripravuje.

Kedy: 16. 2. 2021
O koľkej: v dopoludňajších hodinách v triedach MŠ

Program:

 • Predstavenie masiek
 • Zábavné aktivity

Maminka, ocinko, prosím, priprav mi na karneval masku.

uverejnené: 10. 2. 2021

OZNAM

Vážení rodičia, oznamujeme Vám informácie ohľadom prevádzky a pravidiel v MŠ od 8. 2. 2021:

 1. Od 8. 2. 2021 je prevádzka MŠ otvorená pre všetky deti od 06:30 – 16:30 hod.

 2. Vstup do budovy MŠ – COVID-19 dodržiavanie zásady R-O-R (rúško-odstup-ruky/dezinfekcia). V šatni je povolený maximálny počet 2 dospelých osôb s deťmi.

 3. Príchod detí do MŠ do 08:00 hod. (MŠ sa o 08:00 hod. zamyká).

 4. Výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ sa môžu zúčastniť len deti, ktorých zákonný zástupca v spoločnej domácnosti, odovzdá pri príchode do MŠ podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo je k dispozícii aj na webovej stránke školy aj v MŠ). Čestné vyhlásenie je dokladom, že zákonný zástupca má negatívny COVID test, ktorého platnosť je 7 dní. Po uplynutí doby negatívneho testu je potrebné opäť vypísať Čestné vyhlásenie (nie je potrebné prikladať k Vyhláseniu kópiu negatívneho testu). Bez vypísaného Čestného vyhlásenia nebude dieťa prijaté do MŠ.

 5. Rodičom na testovanie odporúčame využiť mobilné odberové miesto (MOM), ktoré zriadil Obecný úrad Selce a ktoré bude k dispozícii v sobotu 6. 2. 2021 od 08:00 – 17:00. Objednávky na č.t. 4181520 a 0905289732 (https://www.selce.sk/obec-1/aktuality/testovanie-na-covid-19-oznam-1657sk.html) V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo materskej školy 41 812 21, skolka@selce.sk alebo triedne pani učiteľky jednotlivých tried.

uverejnené: 29. 1. 2021

OZNAM

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Rozhodnutia RÚVZ v Banskej Bystrici bude MŠ Selce
od 29. 1. 2021 do 6. 2. 2021 zatvorená (karanténa) z dôvodu chorobnosti COVID 19 zamestnancov.
Prevádzka MŠ bude obnovená od 8. 2. 2021.

uverejnené: 29. 1. 2021

OZNAM

Od 18. januára 2021 bude MŠ Selce v prevádzke pre deti všetkých zákonných zástupcov. Pri nástupe prihlásených detí do MŠ od 18. 1. 2021 je potrebné priniesť vypísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.

Informácie o platbách za stravu aj MŠ Vám budú zaslané na Váš mail.

uverejnené: 15. 1. 2021

OZNAM

Od 11. januára do 22.januára 2021 bude MŠ Selce v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Pri nástupe detí do MŠ 11. 1. 2021 je potrebné priniesť vypísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.

Informácie o platbách za stravu aj MŠ Vám budú zaslané na Váš mail.

uverejnené: 8. 1. 2021

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Oznamujeme rodičom, že počas vianočných školských prázdnin bude
prevádzka materskej školy prerušená od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021.

NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY JE 11. 1. 2021

uverejnené: 30. 11. 2020

Lyžiarsky kurz - ASA lyžiarska škola

Prihláste online Vaše dieťa na denný Lyžiarsky kurz
Predbežné prihlásenie a bližšie informácie na našej web stránke www.allsportsacademy.sk
najneskôr do 15. 12. 2020

Doprajeme deťom:

 • min. 2 hod. horský čistý vzduch so svojimi spolužiakmi
 • skúsených a profesionálnych ASA inštruktorov
 • max. 5 deti na jedného inštruktora
 • výuka v skupinách rovnakej lyžiarskej úrovne
 • 100% úspech dieťaťa v profi lyžiarskej škole a individuálny prístup
 • vhodný pre deti od 5 rokov

Prihláste sa teraz a zaplaťte potom.

Predbežným prihlásením získate miesto na kurze a v prípade uvoľnenia opatrení bude možné kurz jednoduchšie zrealizovať.

Výuka bude podliehať najaktuálnejším epidemiologickým nariadeniam a vyhláškam.

Tel. kontakt: 0908 479 740

uverejnené: 7. 12. 2020