Akcie Materskej školy

LETNÉ PRÁZDNINY

LETNÉ PRÁZDNINY

Oznamujeme rodičom, že cez letné prázdniny sa prevádzka MŠ preruší
od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020
z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia, hračiek a čerpania dovolenky zamestnancov.

V čase letných prázdnin od 9. 7. 2020 bude v prevádzke len Zelená a Oranžová trieda. Deti zo Žltej triedy budú rozdelené do tried v prevádzke.

Nástup detí do materskej školy je 2. 9. 2020.

uverejnené: 26. 6. 2020
Jazdenie na koníkoch

Jazdenie na koníkoch

10. 7. 2020, o 9:30 v MŠ
Cena: koníky sa platia z triedneho fondu
na koníky si treba priniesť prilbu (cyklistickú)

(V prípade nepriaznivého počasia sa koníky rušia.)

uverejnené: 8. 7. 2020

OZNAM RIADITEĽSTVA MATERSKEJ ŠKOLY

MŠ Selce je od 15. 6. 2020 do konca školského roka 2019/2020 v prevádzke od 06:30 do 16:30 hod.

uverejnené: 13. 6. 2020

OZNAM RIADITEĽSTVA MATERSKEJ ŠKOLY

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 na celom území Slovenskej republiky oznamujeme rodičom, že MŠ Selce bude od 30. 3. 2020 DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

Mgr. Miroslava Olšiaková
riaditeľka MŠ

uverejnené: 30. 3. 2020

ŽIADOSŤ O REZERVÁCIU MŠ

Oznamuje rodičom detí predškolákov, že v prípade ak zvažujete odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa je potrebné do 15. 5. 2020 napísať žiadosť o rezerváciu MŠ.
V žiadosti je potrebné uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo, adresu trvalého pobytu.

uverejnené: 27. 4. 2020

PLATBY

Oznamujeme rodičom, že platby, ktoré majú zaplatené za mesiac APRÍL 2020 budú po karanténe odpočítané z platieb aktuálneho mesiaca.
Prosíme rodičov, aby si zrušili trvalé príkazy na réžiu a rodičovský príspevok do odvolania.
Dobropisy a vrátenie platieb sa bude realizovať po zrušení karantény.
Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.

uverejnené: 30. 3. 2020

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

prerušenie školského vyučovania do odvolania
celé znenie: pdf súbor

uverejnené: 27. 3. 2020

OZNAM RIADITEĽSTVA MATERSKEJ ŠKOLY

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 na celom území Slovenskej republiky oznamujeme rodičom, že MŠ Selce bude od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 ZATVORENÁ.

Mgr. Miroslava Olšiaková
riaditeľka MŠ

uverejnené: 13. 3. 2020
Návšteva knižnice v Selciach

Návšteva knižnice v Selciach

Beseda na tému „Ako vzniká kniha“

Kedy: 9. 3. 2020, 9:30 – Žltá trieda
11. 3. 2020, 9:30 – Zelená trieda
13. 3. 2020, 9:30 – Oranžová trieda

uverejnené: 3. 3. 2020

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

uverejnené: 9. 3. 2020