PRAVIDLÁ MŠ OD 2. 9. 2021

  • V MŠ nie je potrebné sa preukazovať platným testom ani výnimkou z testovania; deti nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.
  • Rodič predkladá pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI“.
  • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a odchode z MŠ.
  • Vstup do budovy – maximálny počet 2 dospelých osôb v šatni s prekrytím horných dýchacích ciest.
  • Zákaz vstupu do areálu MŠ.
  • Do MŠ môžu chodiť len zdravé, preliečené deti.